SLS - synchronní zvedací systém

Synchronní zvedací systém • Monitoruje a řídí zatížení a dráhu zdvihu ve 4 až 64 zdvihacích bodech
• Nosnost se pohybuje od 10 do 1000 t v jedom zdvihacím bodě
• Přesnost až 1 mm v celém rozsahu zdvihu pístu
• Ovládací zařízení PLC s dotykovou obrazovkou
• Automatické ukládání dat a výstup pro vyhodnocení a grafické zobrazení
• Systém je jištěn výstražnými a blokovacími prvky k dosažení optimální bezpečnosti.
Možnosti systému:
• Měření zatížení a síly.
• Siloměry pro přesné měření síly až 0,1% z celé stupnice.
• Digitální snímače zdvihu pro:
- přesnost až 0,1 mm v celém zdvihu
- maximální vzdálenost až 1 km mezi řídící jednotkou a
zdvihacími body
• Dvouosá kontrola sklápění pro vyrovnání konstrukcí
• Ohřívání oleje nebo chladič pro extrémní podmínky.
Schéma synchronního zdvihu
1. Hydraulické čerpadlo 2.Řízení s dotykovou obrazovkou 3.Hydraulické válce 4. Senzory zdvihu 5.Hydraulické hadice 6. Kabely senzorů 7. solenoidové regulační ventily 8.Tlakový snímač