EROMOBIL

Zařízení pro vyjiskření zalomených vrtáků, závitníků, výstružníků apod.

Funkce:

Dutá měděná elektroda, která je menšího průměru, než je poškozený nástroj, je upnuta do oscilační hlavy. Během elektoerozivního procesu se rozpadá pouze jádro poškozeného nástroje, uvolňuje řezné hrany a umožňuje tak zalomený nástroj snadno odstranit. 
Elektroda nepřichází do styku s průměrem vrtané díry, takže povrch (závit) zůstává nepoškozen. Během této operace se využívá běžné vrtací emulze jako chladící kapaliny. 

Katalog ke stažení